Vort, teksty z grudnia 2009 roku

8 tekstów z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest Vort.

Cier­pię na aryt­mię uczu­cia. Mam stwar­dnienie roz­siane emoc­ji. I nieuleczalną wiarę, że kiedyś mi to minie. 

myśl dnia z 21 lutego 2013 roku
zebrała 187 fiszek • 28 grudnia 2009, 18:15

Pragnę złapać two­je us­ta w warg mych przestrzenie. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 27 grudnia 2009, 21:46

Up­ra­wiaj­my miłość długi­mi do­tyka­mi, krótki­mi od­decha­mi i nies­kończo­nym spełnieniem. 

myśl
zebrała 167 fiszek • 20 grudnia 2009, 20:18

Jeśli czu­jesz się dob­rze pośród głupców, nie ocze­kuj, że reszta będzie cię brała na serio. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 18 grudnia 2009, 19:54

Myślę, że nie zap­ra­cowałem so­bie na niebo. Te­raz tak żyję, aby nie zasłużyć na piekło. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 17 grudnia 2009, 08:51

Nie mogę po­wie­dzieć, że życie jest do du­py, bo nie poz­nałem innego. 

aforyzm dnia z 9 grudnia 2009 roku
zebrał 264 fiszki • 8 grudnia 2009, 19:45

Miłość do gro­bowej des­ki jest obec­nie na wy­mar­ciu. Łat­wiej ober­wać ową deską w głowę. 

aforyzm dnia z 8 grudnia 2009 roku
zebrał 218 fiszek • 7 grudnia 2009, 13:37

Po­między by­ciem dob­rym i złym, jest jeszcze op­cja, aby być sobą. 

aforyzm dnia z 6 grudnia 2009 roku
zebrał 314 fiszek • 5 grudnia 2009, 19:13

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]