Vort, teksty z grudnia 2015 roku

4 teksty z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Vort.

Protest przeciwko Tobie mój zapomniany kwiecie

Była emoc­ja ciem­nych włosów trawiona
W us­tach umie­szcza­no wy­miar ciszy
Za­pom­nij o swoim wczo­raj­szym upad­ku
Trwaj wie­cznie niech krzyk cię usłyszy
Nie można bez­karnie i w nasącze­niu
To­pić się falą miałkiego złudze­nia
Wszak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 grudnia 2015, 15:38

Styczeń skorzystał z ułaskawienia

Dra­pie jątrzy domaga
A jest do­piero wczoraj
Maśla­na ciemność
Jut­ro nie zamierza
Dać zap­ro­sić się na ciało
Choć przyjemność

Proszę o wino
W te sa­me us­ta wlać
Krzyczę o wol­ne­go siebie
Ja­kież to podniosłe
Kiedy niemo się upada
Twarzą w ziemię

Nie ma kruków [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 grudnia 2015, 19:50

Grudzień egzekucją do odrodzenia

Raz na trzydzieści sześć
Za­bar­wionych jesienią
Chciała być wolna
Umarła szybciej
Niż pa­miętać zdołałem
Krótka forma

Wy­sokiej próby
Tyl­ko w lo­cie można
Było od nowa
Ba­lan­sując ogniem
Zbiera­ne z ust pocałunkiem
Os­tatnie słowa

Jak spa­lone łzy
Krop­le z ud spływały
By im zapobiec
W pół do długiej żądzy
Kruchą wiarą
Nędzny jej koniec

Czar­ne włosy
Język za kra­tami
Sa­mej siebie
Dla mnie kara
Do widzenia
Przez powieszenie...

2015.12 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 grudnia 2015, 20:44

Listopad uwikłany w zapach ostatniej kobiety

Znałem kiedyś Twe ciało
Gościłem w swoich ramionach
Moim prag­nieniem pachniało
Tworzyłem w poez­ji utworach

Lecz wte­dy gdy ser­ce uśpione
Jak dzwon za­biło w mej piersi
W stra­cenie zos­tało wrzucone
Szu­bienicą naj­gor­szej powieści

Ogień świecy tak wiotki
Spa­lił i szar­pie wnętrzności
Twój od­dech gorący i słodki
W mym łożu już nie zagości

W dłoniach pieścić nie zdołam
Twych włosów burzę jedwabną
Wyb­rałaś drogę samotną
Gdy mo­ja w dół prostą zapadnią

2015.12. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 14 grudnia 2015, 23:07

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]