Vort, teksty z kwietnia 2017 roku

1 tekst z kwiet­nia 2017 ro­ku – auto­rem jest Vort.

Za szybko na godzinę

Z drzew na po­boczach roz­strze­lanych światłami
Z kruków w czar­nym so­sie skrzy­deł wywalonych
Z od­ległości pos­kro­mionych nad skrzyżowań gardeł
Wreszcie z ciebie wy­jeżdżam cho­ciaż obok pus­ty fotel

Z lasów roz­ple­nionych zezwierzęceniem
Z ptaków co szy­bując na szybach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 kwietnia 2017, 22:21

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]