Vort, teksty z listopada 2009 roku

8 tekstów z lis­to­pada 2009 ro­ku – auto­rem jest Vort.

Bun­tuj się wte­dy, gdy masz pew­ność swo­jej rac­ji. Nie pod­ważaj czy­jejś słuszności, jeśli na­wet sam przed sobą przyz­na­jesz, że się mylisz. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 28 listopada 2009, 19:31

Umiem wy­doby­wać piękne dźwięki sunąc pal­ca­mi po stru­nach gi­tary. Chciałbym wy­dobyć po­dobną mu­zykę, po twoim ciele błądząc opuszkami. 

aforyzm dnia z 24 listopada 2009 roku
zebrał 250 fiszek • 23 listopada 2009, 10:22

W iluz­ji wzmoc­nionej odurze­niem, nieświado­mie wyłażą na wie­rzch nasze naj­skryt­sze prag­nienia. Szczęśli­wi ci, co mogą je spełnić w rzeczywistości. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 listopada 2009, 21:24

Często na zwy­cięstwo jest już za późno. Jed­nakże końco­wy wy­nik wca­le nie mu­si oz­naczać porażki. 

myśl dnia z 17 listopada 2014 roku
zebrała 89 fiszek • 15 listopada 2009, 20:47

Chciałbym móc zrównać rac­jo­nalizm z eufo­rią. Łat­wiej było by miłość os­woić, ser­ce zmie­szać z mądrością, która ocze­kuje od niego dojrzałości. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 listopada 2009, 10:37

Jeżeli twój naj­lep­szy przy­jaciel skacze w ogień, nie skacz za nim. Chwyć raczej gaśnicę, by go uratować. 

aforyzm dnia z 8 listopada 2009 roku
zebrał 304 fiszki • 7 listopada 2009, 09:45

Wy­daje mi się, że naj­więksi nie­szczęśliw­cy to ci, którzy nie pot­ra­fią się cie­szyć naj­mniej­szy­mi sprawami. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 6 listopada 2009, 19:53

Gdy smu­tek krzyczy, wiara umiera. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 3 listopada 2009, 22:16

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]