Vort, teksty z listopada 2015 roku

3 teksty z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest Vort.

Pażdziernik wypłynął z otwartej rany

Z lin roz­wie­szo­nych cieni su­fit mrocznym osnuł
Na­leżało już wte­dy wy­pić wi­no, krzyczeć czule
Ot­worzyć ok­no, wyf­runąć miękkim wyskokiem
W półbiegu prze­toczyć krew tęskną tętnic

Ale sko­ro deszcz za­raził chod­nik potokami
Usiłując wo­dos­pa­dy z krawężników zrzucać
Nie można [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 listopada 2015, 21:40

Do ciebie list pisałem - początek

Do ciebie list pi­sałem za­nim spłonął
Nie pa­miętam zruj­no­wanych zdań
Objętych roz­grza­nych ud metaforą
Gęstych włosów i języków drgań
Za­raz po wi­nie w kielichu schowanym
Z dłoni do ust uk­radkiem wlewana
Barwą oleis­tej czer­wieni wypijanym
Na ciele roz­kosz tańcem trwała

Gdy głębo­ko mnie poznawałaś
W naszym łożu czas odpłynął
Zwro­tek w us­tach mych szukałaś
Z bez wsty­du pod­niesioną kurtyną
Ba­las­tem pożąda­nia na gra­nicy cienia
Nad­chodziło, gdy na skórze nad ranem
Spo­koj­nie z ocze­kiwa­nego spełnienia
Za­nim zgasło, do ciebie list pisałem... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 listopada 2015, 18:52

Nie chodzi o miłość, która nie nad­chodzi. Chodzi o tę, której się nie ro­zumie, że już jest. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 14 listopada 2015, 13:10

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]