Vort, teksty z lutego 2010 roku

1 tekst z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest Vort.

Kwestia nieczytelna

Bo ni­kogo nie dalej
Niż w środę
Pro­wadziłem w duszę alej
Mą da­leką Bogu
Jed­nak bliską
Dla mnie znowu
Ma­rii się modlącej
Ile śmiechu
Ty­le jeśli trze­ba będzie
Anioł co na grzędzie
Wy­siadu­je antidotum
Dla mo­jego grzechu

Daj­my mo­net ciężar
Złapie nędza
Spo­wiedź, żale
Znak po­koju w karnawale
W us­ta te­go co zawoła
I już z głowy
Zmieści ciszy chleb razowy
Z głową spad­nie tez korona... 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 27 lutego 2010, 01:55

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]