Vort, teksty ze stycznia 2016 roku

4 teksty ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest Vort.

Niebowisko II

Pierścień gdy z pal­ca zszedł
Ago­nal­nym łas­ko­tem w bruk
Prze­topionym zamętem
Na­wet ksiądz ja­ko Bóg
Żad­nym sak­ra­men­tem
Sym­bo­lika z krzyża zdjęta
Można z gwoździ drwić
Niebo­wis­ko
Kto pos­ta­nowił nig­dy
Ktoś ut­ra­cił wszys­tko
Po­noć wybór ma­my
Raczej w klat­ce
Zamykany
Tyl­ko w ogród te­raz iść
Nocą nieusłuchliwą
Bo to je­sień przy nag­robku
Chro­niona po­zorną mod­litwą
Pod­nieść życia liść
Pro­rokiem każdy
Ko­go droższa na ta­cy myśl...

2016.01.21 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 stycznia 2016, 16:38

Dezerter

Co w pus­tce znaleźć
Jeżeli nie ze­ro samoistne
Dos­ko­nałej ni­cości byt
Spoj­rze­nia przeźroczyste

Ta­ki w nim roz­padł się
Zab­rudzo­ny duch żeber lśni
Zni­komej po­zyc­ji miał anioła
De­zer­te­ra z młodej krwii...

Dy­mis­ja zim­nych skrzy­deł
Może krótki życia smak
I pis­to­let pros­to w skroń
Wy­bił so­bie z głowy świat...

2016.01 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 15 stycznia 2016, 00:41

Piekło z temperaturą na plusie

Czer­wień nieba poparzyła
Pa­lonej skóry kości słone
Ro­gi w og­niu pomieszane
Ludzkie jęki
Ból roz­padły woła promienieje
Mroczny ścis­ka bat
Prącie w dłoń czy ust
Po­mie­sza­ny ob­licza grymas
Płomień stra­wi i na nowo
Z mięsem spadnie
Ob­nażonej duszy ślad
W kot­le mit
Jak­by przyoz­do­bić w strach
Piekło po­malo­wać krwią
Już nie warto
Szyb­ko krzepnie...

2016.01 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 stycznia 2016, 00:21

Niebo koloru posępnej czerwieni

Bóg nad wężem
Zas­sał jad gardła jego
Wplótł jabłoni gałęzie
Przyszłych sa­mobójców gaj
Ko­bietę by z żebra
Wyłonić jej żądze smakowite
Bo Adam w narkozie
Łap złożonych do modlitwy
Pier­wszy pacjent
Dru­gi będzie martwy
Prym nieśmier­telnych kłamstw
Eden zag­rzmiał tru­pią chatą
Wszak to tru­my taśmowo
Wśród za­wie­dzionych westchnień
By­wają częściej
Niż radość...

2016.01. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 stycznia 2016, 23:56

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]