Vort, teksty ze stycznia 2017 roku

2 teksty ze stycznia 2017 ro­ku – auto­rem jest Vort.

Trzynasty nie nazwany miesiącem

A prze­cież podwójna noc
Jak rocznicą
Minęła wczo­raj cicho
I dob­rze win­no być
A nig­dy nie było

To wi­na liści spa­dały za ciężko
Życie zielo­ne wydzierając ziemi
To wi­na skrusze­nia i po łbie wspomnień
Włosów czar­nych z objęć jesieni
Naz­wa­nych bez pytania
...Mo­ja wina

Po co pi­sać było krzykiem
Na zmęczo­nych stronicach
Co dwa­naście miały samobójstw
Na klucz zam­knąć to­my życia

Będzie te­raz żyto pić od nowa
Będzie te­raz wódkę odkorkować
Trze­ba, nie za kar­tek wierszy
Wciąż się chwiej­nie chować...

2016.12 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 stycznia 2017, 19:16

Zapatrzony

Zat­rzy­małem się wczo­raj zatrwożony
Bez­sprzecznie osłupiałem wzrokiem
Na czar­no białą pro­menadę smaków
Bez barw z nie zna­nym wyrokiem

Oral­ność wnęk i szczytów wież
Przechod­niów snem malowanych
Na smu­tek pijących czer­wo­nych szczęk
Sza­rością miast zatruwanych

Na­dałem nagłą więź klat­ce stóp
Wyos­trze­nie za­dane zatrzymać
Roz­terce nóg które moc­no w los
Choć chciało się ser­ce wyrywać

Cze­mu za­miast praw­dzi­wych ramion
Jed­nak w bruk ulic skręciłem
I idąc w rytm os­tatniej prostej
Na ciebie się nie zapatrzyłem...

2016.12 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 stycznia 2017, 06:00

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]