Vort, aforyzmy

18 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest Vort.

Nie chodzi o miłość, która nie nad­chodzi. Chodzi o tę, której się nie ro­zumie, że już jest. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 14 listopada 2015, 13:10

Ciężko jest go­nić życie, jeśli kuśty­ka się przeszłością. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 17 lipca 2014, 20:12

Świ­nie mają to do siebie, że al­bo chrum­kają w pos­ta­ci zwierzęcej - po­cie­sznie tap­lając się w błocie, al­bo wkur­wiają w pos­ta­ci ludzkiej - zrównując cię z błotem! 

aforyzm
zebrał 145 fiszek • 17 grudnia 2010, 22:59

Każdy ma swo­je zda­nie. Nie każdy wie o czym mówi. 

aforyzm dnia z 30 października 2013 roku
zebrał 251 fiszek • 31 sierpnia 2010, 14:20

Nie zos­ta­liśmy ob­dziele­ni jed­na­kową długością życia. Zrównu­je nas jed­nak je­go przemijanie. 

aforyzm dnia z 9 lipca 2012 roku
zebrał 133 fiszki • 26 kwietnia 2010, 10:02

Są dni, w których od­chodzi się nie zos­ta­wiając ni­komu adresu. 

aforyzm dnia z 10 grudnia 2010 roku
zebrał 375 fiszek • 22 kwietnia 2010, 07:55

Dławiąc się cu­kier­kiem, przes­ta­jemy narze­kać na brzydką pogodę. 

aforyzm dnia z 15 listopada 2010 roku
zebrał 312 fiszek • 3 kwietnia 2010, 19:07

Powrót na piedes­tał zaz­wyczaj wy­maga zep­chnięcia ko­goś z naj­wyższe­go stołka. 

aforyzm
zebrał 68 fiszek • 4 marca 2010, 19:51

Wier­sze są do­wodem oso­bis­tym poety. 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 1 marca 2010, 20:58

Nie mogę po­wie­dzieć, że życie jest do du­py, bo nie poz­nałem innego. 

aforyzm dnia z 9 grudnia 2009 roku
zebrał 264 fiszki • 8 grudnia 2009, 19:45

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]