Vort, strona 15

150 tekstów – auto­rem jest Vort.

Jeśli uderzysz słab­sze­go, pa­miętaj, że kiedyś krzyw­da którą mu wyrządziłeś może zmo­tywo­wać go, by stał się sil­niej­szy od ciebie. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 1 sierpnia 2009, 09:42

Nie chcę władzy, ale i też nie pod­dam się czy­jejś tyrani. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 lipca 2009, 18:27

Miłość jest spełnieniem uczuć, ale tyl­ko wte­dy kiedy nad­chodzi bez poszukiwań. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 lipca 2009, 20:01

Sny są jak lus­tra - wszys­tko w nich jest dokład­nie na od­wrót niż w życiu. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 lipca 2009, 08:57

Wielu jest ta­kich, którzy na cmen­tarzu po­jawią się tyl­ko raz. Już na zawsze. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 lipca 2009, 13:56

Kochaj ser­cem. Rozsądek zos­taw tym, którzy ser­ca nie mają. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 27 lipca 2009, 16:39

Mówią wiele ci, co nie mówią wcale. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 26 lipca 2009, 20:14

Pier­wsi umierają ci, których naj­bar­dziej kochamy. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 lipca 2009, 08:38

Dla każde­go ta sa­ma dro­ga może mieć inną długość, sze­rokość i ilość ka­mieni ra­niącą stopy. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 24 lipca 2009, 19:39

Za­myśliłem się nad każdym dniem, który mi minął, by już nie mu­sieć się zas­ta­nawiać nad każdym, który do­piero nadejdzie. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 lipca 2009, 18:47

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]