Vort, strona 3

150 tekstów – auto­rem jest Vort.

Gorzka nieśmier­telność jest gor­szym dziec­kiem krótkiego życia ze nieza­pom­niany­mi momentami. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 listopada 2014, 16:40

„A w bramie ostatni sierpnia”

Kruche niepospolite
Paz­nokcie w skórę wbite...

(Drążą os­tatni skra­wek mięsa w krwa­wej pa­nier­ce i za­pachem jałowej rozkoszy)

Naszych słów spożyć rozsądne ilości
I siebie nie z rożna, a z ta­lerzy zjadać
Dop­ra­wić os­trą życia przeciwnością
W żad­nej mierze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 14 sierpnia 2014, 21:05

Ciężko jest go­nić życie, jeśli kuśty­ka się przeszłością. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 17 lipca 2014, 20:12

„Zagubiony w drodze bez kierunku”

Nasączo­ny oczu pew­nością
Przek­roczyłem miast granice
Zde­zorien­to­wany zapomnieniem
Pus­tynnym szla­kiem wiatronośnym
Wąwo­zami gór srebrzystych
Wprost w odmęty mórz oszklonych
Szedłem trwa­le i niezmiennie
Za mną ciche słów westchnienia

Mogłem nig­dy ust zniszczenia
W in­ne kłaść zdań szep­ty czułe
Le­piej mil­czeć bowiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 12 września 2013, 21:11

Zdymisjonowany

Wie­szam wier­sze na krawędzi
Przesłucha­niem przyprawione
Jest prze­mocy bo­wiem autor
Chciałbym wie­dzieć który zabił
Moją wenę najczerwieńszą

Naj­dziel­niej­szą z kobiet...

Od­ga­duję co już powiedziano
A jed­nak do­piero z ust wychodzi

W cias­nej ceg­le trwałego muru
Wrosła róż roz­szar­pa­na wiatrem
W dłoni pękło [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 13 sierpnia 2013, 00:15

Czy tych sa­mych dążeń ho­mo umysły? Dziec­ko win­ne być wycho­wane przez oboj­ga płci pomysły 

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 sierpnia 2013, 23:40

Remanent

Nie było wier­szy soczystych
Były te ciężkie i zgniłe
Nig­dy ze szczęścia spisane
Mro­ku pełne, zawiłe

I w serc nie uderzały bicie
A raczej w ich poniszczenie
Ta­kie to zda­nia rodziłem
Ska­zane na potępienie

Nie trze­ba dla równowagi
Świata marzeń pokusy
Też śmier­ci miłowanej
Opasłe umie­szczać opusy

Z praw­dy wiarę budować
Naj­wyższe słów uwielbienia
By kiedyś nas nie strawiły
Włas­nej obłudy streszczenia

2013 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 14 lipca 2013, 11:27

Może bój to ostateczny

Jeśli za słod­ko, to może zbyt gorzko
Ukłony choć pros­te kolana

Wyją zos­ta­wione na ubój psy

Miałem w ręku blask pochodni
Choć spa­lone wrzas­kiem maski
Oświet­lały płyt­kie domy
Swoich za­pamięta­nych ścieżek

Trze­ba było pod­nieść kamień
Scho­wać przeszłość i przycisnąć

...ktoś się scho­wał w no­cy z gracją
Na­malo­wał li­tera­mi mroku
Al­bo ni­by dać wskazówkę
Zap­ro­wadził wprost do trumny

Jeśli trze­ba z aniołami
Wy­pije­my z ręki Boga
Os­ta­teczny sąd stworzenia
Po­pijając je­go wiarą... 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 25 czerwca 2013, 12:20

Czarny mundur

Odjął pa­lec z automatu
Broń w płaszczu poszycie
Scho­wał tych co swe marzenia
Na wy­lot za­kończyły życie

A od­chodząc tysiącami
Jed­ni na­go drudzy godnie
Za­pom­nieli cier­pkim wzrokiem
Lżyć do wszys­tkich choć samotnie

Ułas­ka­wić nie zabijać
W poora­nym od kul murze
Po­cisk pal­cem Twe­go Boga?
Bóg nie chodzi wszak w mundurze...

2012.09. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 5 września 2012, 20:58

"Nie jest lepiej"

"Nie jest lepiej"

Na­wet ptak sa­mot­nie leci
Klucz mu w zam­ku został

Tłus­te ręce - opęta­nie to
Brud­ne ręce - dob­rze ścisnąć
Na twym ciele smu­ga ciepła
Niewi­doczna w moim świetle
Lub z te­go pun­ktu widzenia
Bliz­na to

Nie ma w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 3 września 2012, 12:12

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]