Vort, strona 5

150 tekstów – auto­rem jest Vort.

"Inny Anioł"

Zry­wam twarz by patrzeć
Z wie­sza­ka, mam tam
Kil­ka koszul ciemnych
Raczej
Moc­nych ciału pasowanych
Rękaw no­cy zad­rwił z nich
Te­raz ranne,
Roz­postar­te kłócą się na wietrze

Łoże skrzy­pi mar­nym drewnem
Mar­nie skrzy­pi na­mi gdy miłością
Je­go słoje układamy
Na­siąknięci żywi­cami koron
Soków nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 12 lipca 2011, 16:41

Recepta

Na­leży za wszel­ka cenę unikać
Na­leży ją mor­do­wać z uśmie­chem płaczu
Na­leży w ra­mach ruchu kopać
Łamać ręce, ści­nać głowy...

...Poz­ba­wić te miłość oddechu
Na­leży odejść ze skal­pem ironii
Zdar­tym na pa­miątkę dnia drugiego
I uto­pić w mar­twym punkcie

Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 20 maja 2011, 19:37

Naj­gor­sze jest to, że głupo­ty nie trze­ba się uczyć. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 17 maja 2011, 20:24

Możesz śmiać się z niedos­ko­nałości in­nych, jeżeli w ich to­warzys­twie będziesz również drwił z własnych. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 16 marca 2011, 10:13

Świ­nie mają to do siebie, że al­bo chrum­kają w pos­ta­ci zwierzęcej - po­cie­sznie tap­lając się w błocie, al­bo wkur­wiają w pos­ta­ci ludzkiej - zrównując cię z błotem! 

aforyzm
zebrał 145 fiszek • 17 grudnia 2010, 22:59

Dla ukochanych istnień

Zbom­bardo­wano mnie i siadłem pochylony
Leżałem na­wet przez chwilę stroskaną
Słowa sta­lowe miękły tłam­szo­ne, rosły nikczemnie
Do­rosłe nad wy­raz, myślą zmieszaną

Umiem już um­rzeć do zera
Twarzą stanąć bez bólu, gdzie łoża śniące
Ob­my­te sto­py, krew spłynęła
Zgasło chwi­lowe życie obok was płynące

2010.11. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 28 listopada 2010, 03:09

Upew­nijmy się o praw­dzie słów, gdy wy­powiada­my je przez włas­ne usta. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 22 listopada 2010, 23:34

Ko­bieta pięknieje wprost pro­por­cjo­nal­nie do zain­te­reso­wania ze stro­ny mężczyzny. 

myśl
zebrała 149 fiszek • 19 listopada 2010, 17:03

Ludzie którzy mają wszys­tko, przes­tają być ludźmi. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 12 listopada 2010, 22:13

Każdy ma swo­je zda­nie. Nie każdy wie o czym mówi. 

aforyzm dnia z 30 października 2013 roku
zebrał 251 fiszek • 31 sierpnia 2010, 14:20

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]