Vort, ulubione teksty

192 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Z każdym dniem "pat­rze­nie przed siebie" wy­maga co­raz większej odwagi. 

myśl • 24 lipca 2014, 21:05

... zmieniaj się, ...
... bo inaczej, zmienią Cię. 

myśl • 13 lipca 2014, 20:32

Strach mnie ogar­nia gdy widzę ludzi zdol­nych...
... do wszystkiego. 

myśl • 20 lutego 2014, 09:13

Praw­dzi­wej ra­dości zaw­sze to­warzyszy wdzięczność. 

myśl • 12 lutego 2014, 12:46

"Dziękuję", "Proszę", "Przepraszam".

Fiszki z języ­ka człowie­czeństwa, które po­win­niśmy wku­wać do końca życia. 

aforyzm • 10 lutego 2014, 23:49

Dob­ry przy­jaciel to ta­ki, który przyj­mu­je prawdę o Sobie...
... gdyż będzie wie­dział jak prawdę prze­kazać Tobie... 

myśl • 6 stycznia 2014, 13:33

Strach - ka­ryka­turą szacunku. 

myśl • 30 listopada 2013, 19:36

Po­kusa to prag­nienie wy­posażone w haczyk. 

myśl • 27 listopada 2013, 12:59

Nad­miar urządzeń mo­bil­nych, zmniej­sza mo­bil­ność człowieka. 

myśl • 26 listopada 2013, 21:48

Obojętność jest większym wro­giem praw­dy niż kłamstwo. 

myśl • 22 listopada 2013, 17:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Antonio