Vort, teksty znajomych

3091 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

To nie słowa ra­nią, a cisza, której próbu­jesz na­dać sens.
Ku pa­mięci tych, którzy za­mil­kli. Bra­kuje mi Was tutaj. 

myśl • 19 maja 2018, 23:08

Pragnę znaczeń. Włas­nych. Szczęśliwych. 

myśl • 11 maja 2018, 22:42

Ciężko być więźniem... sa­mego siebie. 

myśl • 10 maja 2018, 20:57

Miłość jest jak gra w po­kera. Dziś ja... Sprawdzam. 

myśl • 10 maja 2018, 20:32

Miłość to pro­ces.
Od na­rodzin do śmier­ci jest wciąż na wokandzie. 

myśl • 24 kwietnia 2018, 06:42

Naj­ważniej­szy zawód - matka. 

myśl • 21 kwietnia 2018, 22:59

Cza­sem są dni, że le­piej byłoby się zaszyć w kącie i pruć... 

myśl • 10 kwietnia 2018, 09:38

Jak feniks

nau­czyłeś mnie palić
i puszczać słowa
z dymem

a te­raz muszę
nau­czyć się zbierać
siebie z popiołów 

wiersz • 27 lutego 2018, 22:42

Tryb awaryjny

dzwo­niłeś w środ­ku nocy

chcąc posłuchać
jak ciężko od­dycham

gdy dzielę ki­lomet­ry przez miłość
której nie ma 

wiersz • 25 lutego 2018, 16:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul