Vort, teksty z czerwca 2010 roku

3 teksty z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Vort.

Do­my są pus­te, gdy ser­ca są puste. 

myśl
zebrała 159 fiszek • 23 czerwca 2010, 19:10

Apogeum

Kiedy świt poz­wo­li wejść w swe wnętrze
A noc załapie się na po­ran­ny auto­bus
Dnia te­go pojmę ser­ce go­towe na implozję
Wte­dy zro­zumiem cze­mu kwiaty więdną
A miłość nie zos­ta­je na gorącą kawę
Lecz wygładza zmar­szczki wstyd­li­wej pościeli
Zni­ka za drzwiami zam­knięty­mi na oścież
Przez które nie można już się prześlizgnąć
Na grzbiecie spóźnione­go słowa kocham...

2004 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 19 czerwca 2010, 20:47

Czy już możemy naz­wać siebie "ludźmi", czy wciąż jeszcze tyl­ko "ssakami"? 

myśl
zebrała 109 fiszek • 7 czerwca 2010, 11:43

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]