Vort, teksty z kwietnia 2010 roku

8 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Vort.

"Do A"

Wier­sz mo­jego oj­ca z 1974, za je­go poz­wo­leniem na publikację

Cze­mu wzrok Twój uni­ka mego?
I głowa Two­ja pat­rzy w inną stronę
Do­tykam Ciebie jak mar­mu­ru zimnego
I widzę Twe ry­sy... jakże zmienione

Ciem­ności. Dni rzu­cone w morze...
Słowa twar­de, grzmiące jak huk burzy
Krzyczeć! No któż. No kto mi pomoże?
Udźwignąć gmach, gdy runął w gruzy...

Bogdan 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 kwietnia 2010, 10:50

Nie zos­ta­liśmy ob­dziele­ni jed­na­kową długością życia. Zrównu­je nas jed­nak je­go przemijanie. 

aforyzm dnia z 9 lipca 2012 roku
zebrał 133 fiszki • 26 kwietnia 2010, 10:02

Corpus

Siedząc
Na wil­gotnym łożu
Baldachimie,
Pachnie
Ciot­ka przy­paliła własną dumę

Zag­rał sta­ry fortepian
Właści­wie zagrzmiał
Er­ra­ta mu­si być

Na obrazie
Ko­bieta upuściła
Trochę godności
Zwymiotowałem
Jej nagością…

2000.07 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 kwietnia 2010, 09:38

Są dni, w których od­chodzi się nie zos­ta­wiając ni­komu adresu. 

aforyzm dnia z 10 grudnia 2010 roku
zebrał 375 fiszek • 22 kwietnia 2010, 07:55

Psycho(nie)pokój

Pokój,
Te­lewi­zor zja­da całą ciemność
Emi­tując tru­pią bladością
Spiker
Ogłasza że już nie ma strun głosowych
Więc będzie krzyczał oczami
Tak bym słyszał
Ja­ka jest je­go sugestia
Co do ogólnoświato­wej niedorzeczności
Wyłączam
Te­lewi­zor i siebie na chwilę
Po­tem jestem
Budzi mnie jęk [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 kwietnia 2010, 19:12

Jeśli dużo da­jesz sta­rając się, owi­jasz zda­nia w wyszu­kane słowa, szcze­rość sta­wiasz przed kłam­stwem, wy­raz kocham nie jest tyl­ko for­mułą, a mi­mo to w za­mian dos­ta­jesz po głowie - naj­wyższa po­ra wy­leczyć się z romantyzmu. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 17 kwietnia 2010, 18:00

Liczbowisko

W mo­jej głowie jest inaczej
Po pier­wsze nie krzyczę
Kłamać wrzas­kiem może każdy

Za przeszłość dałbym iść na sa­mo dno
W oceany tam gdzie nie byłem
Po dru­gie pływam tyl­ko ranny

Trze­cie trze­ba przyz­nać niewielkie
Jak żarood­porność na stłuczeń [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 kwietnia 2010, 00:25

Dławiąc się cu­kier­kiem, przes­ta­jemy narze­kać na brzydką pogodę. 

aforyzm dnia z 15 listopada 2010 roku
zebrał 312 fiszek • 3 kwietnia 2010, 19:07

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]