Vort, teksty z maja 2011 roku

2 teksty z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest Vort.

Recepta

Na­leży za wszel­ka cenę unikać
Na­leży ją mor­do­wać z uśmie­chem płaczu
Na­leży w ra­mach ruchu kopać
Łamać ręce, ści­nać głowy...

...Poz­ba­wić te miłość oddechu
Na­leży odejść ze skal­pem ironii
Zdar­tym na pa­miątkę dnia drugiego
I uto­pić w mar­twym punkcie

Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 20 maja 2011, 19:37

Naj­gor­sze jest to, że głupo­ty nie trze­ba się uczyć. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 17 maja 2011, 20:24

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]